HỌC VIÊN LÀ CÁC CEO VÀ GIÁM ĐỐC


        Anh Thắng Thương Gia                 CEO Tống Khánh Thượng           CEO sukienhay.com - Anh Linh     Bác Biên - GĐ viện nghiên cứu tiềm                                                                                                                                                                                      năng con người


Tin liên quan

CEO Tống Khánh Thượng nói về Bánh Xe Cuộc đời trong NLP

Anh Thắng Thương Gia nói về việc, tại sao phải học NLP ?

Hình ảnh Ngat Pro và Anh Link Pham CEO sukienhay.com