Sự kiện NLP tại Sài Gòn | Su kien nlp

Sự kiện NLP tại Sài Gòn | Su kien nlp

Sự kiện NLP tại Sài Gòn

Khai phá khả năng tiềm ẩn bên trong con người bạn cùng NLP sẽ giúp bạn tạo được đột phá bứt lên trong sự nghiệp và cuộc...

..."Ta sẽ mất những gì nếu không định vị bản thân ngay từ hôm nay?"...nắm lấy vận mệnh của chính mình...nhiều người không biết mình sống để làm gì? Mình là...

Chương trình được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh. Miễn phí cho 100 người đăng kí đầu tiên